Въпроси, които можем да си зададем

1. Къде във връзката се появяват моите зависимости? Какво искам от партньора си да направи за [...]