Паническо тревожно разстройство

 Паническото разстройство е хронично и инвалидизиращо заболяване, особено когато се усложнява от агорафобия, което е свързано [...]